يه جمله

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

 هوس بازان کسی را که زیبا است دوست دارند اما عاشقان کسی را که دوست دارند زيبا می ببنند.........................................

 

49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif49.gif

/ 13 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرشيد

خيلی خوشگل بود شعرت بازم از اين شعرا بگو

علی(پرشيا)

راستش هنوز که پيدا نکردم.چون منتظر بودم شما برام يه کاری بکنی ديگه

علی(پرشيا)

اصلا ميخوای يه کاری بکنيم. شما که داداش نداری.منم که خواهر ندارم. شما بشو خواهر من.منم ميشم داداش شما.خوبه؟