خسته ام من....

اول بگم که این مطلب را برای درد و دل با خواهرم نوشتم.... نخواستید نخوانید آخه متنش به دردتون نمیخوره .....................

برای مریم که سنگ صبور منهناراحت

آجی جون خیلی تنها شدم..... هیچکس نمیفهمه چی میگم. از پارسال که عزیز مُرد و زندگیمون هم عوض شد.... دست و دلم به هیچ کاری نمیره، خودت که دیدی........... دلم برای مامان تنگ شده، دلم برای بابا یه ذره شده، الهام هم سرش به کار و درس گرمه، بعضی وقت ها دلم میخواد مامان را بغل کنم و بگم منو ببخش اگه یه وقت تو روزهایی که بابات اینجاست اخم می کنم. دلم میخواد دست بابا را ببوسم و بگم ممنون که این همه مواظب و پشتیبان ما هستی، دلم میخواد الهام را بغل کنم و بگم آجی جون خیلی دوست دارم که اینقدر مهربونی ولی نمیشه.......

 مهناز را گم کردم، اون دختر بچه ننه که تا یکی میگفت بالای چشمت ابروئه داد میزدم مامان........ وای نمیدونی چه حالی دارم.

دلم برای تو  تنگ شده ولی میدونی که دلتنگی برای کسانی که کنارت هستند سخت ترِ. گریه

میدونم الان میگی زبانت را بخوان و بیا ولی نمیشه. مامان میگه تنبل شدی برو سر کار، بابا میگه از خواب صبحت نمیتونی بزنی ولی موضوع اینا نیست میخوام با مامان و بابا و الهام تنها باشم، میخوام وقتی تو میای هیچکسی دور ما نباشه ولی اگه این حرفها را بزنم میگن بدجنسی، خیلی نا مهربونی، وقتی پیر بشی اینجوری یا اونجوری میشه. خسته شدم از این حرفها،الان که 24 سالمه چی؟ بسوزم که زمان پیریم یکی بیاد دستمو بگیره؟ این خودخواهیه که خانواده ام را برای خودم میخوام؟ میدونم تو خودت سرت به آرین و بهنام و زندگی گرمه ولی همین که اینها را نوشتم یه کم سبک شدم.لبخند

امیدوارم ناراحتت نکرده باشم، راستش هیچ کسی نبود که اینارو بهش بگم.... ممنون که مثل همیشه سنگ صبورم هستی. خیلی خیلی دوست دارم....

/ 1 نظر / 11 بازدید
مریم

جوابش را بگذارم زیر فرش خوبه[چشمک] این ها که گفتی خودخواهی نیست من می فهمم که چی می گویی مشکل ما مامان خوب مان است که دلش برای همه می سوزد الا خودش این را گفتم تا بدانی مامان هم از این وضع موجود راضی نیست دلش نمی خواهد باباش زندگی شما را به هم بریزد ولی چه کند که او پدر اش هست نمی تواند درست است که پدربزرگ جالبی برای تو نبوده ولی برای مامان هر کاری بکنی پدر اش هست من هم تنها فکر نکن راحت در غربت زندگی و دور بودن از خانواده ایی که اگر کنارت بودن تو هیچ غمی نداشتی خانواده ایی که مونس همه فامیل هستند اگر کنار من بودند زندگی من بهشت بود گذشتن از اینها راحت نیست سعی کن پیدا شی راستی شازده آن چی بود نوشته بودی زود تند سریع تلفن کن بهاری بیاندیش