مامان جونم دوست دارم

مامانم 18 خرداد بر میگرده، هوررررررررررررررررررررررررراااااااااااااا

/ 2 نظر / 11 بازدید
مریم

مامان هم دلش برایتان از آن اول تنگ شده بود ولی بعضی وقت ها این دوری در زندگی لازم هست مامان ما یک فرشته هست که روی زمین آمده خوش بحال شما که مامان دارد بر می گردد پیشتان

علی.....

http://alielahikhahw.blogfa.com/ کاش هميشه در کودکي مي مانديم.. تا به جاي دلهايمان سر زانوهايمان زخمي ميشد ــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ ★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ گفتم سلامی کرده باشم